OBS! Sedan tidningen gick i tryck har Avast ändrat installationsprocessen av programmet. Bortse därför från vad som står på sidan 38 i tidningen och gör så här i stället:

  1. Hämta installationsprogrammet via knappen till höger och starta det.
  2. Ta bort bocken vid Ja, installera Avaste Secure Browser i det första fönstret. Välj därefter Installera.
  3. Installationen tar ett par minuter.
  4. I nästa fönster som öppnas svarar du KOM IGÅNG.
  5. När programmet frågar Har du något emot att dela anonyma data med oss? får du själv välja om du vill svara NEJ TACK eller JAG GODKÄNNER.
  6. Klicka på knappen KÖR FÖRSTA SKANNING.
  7. Därefter fungerar det enligt beskrivningen från steg 6 på sidan 39 i tidningen.

Det viktigaste säkerhetsprogrammet i datorn är det som skyddar mot virus. Ett bra antivirusprogram håller ett öga på trafiken till och från datorn och griper in så fort ett virus är på väg att infektera den. Det klarar Avast Free Antivirus galant.

Programmet är enkelt uppbyggt och lätt att använda. Det stör inte det dagliga arbetet, samtidigt som det ger ett bra basskydd.

Allt innehåll i Fördelszonen har valts ut av PC-tidningens redaktion och är fritt att hämta för tidningens prenumeranter. Allting har kontrollerats för virus och andra säkerhetshot med marknadens mest effektiva säkerhetsverktyg. Prenumeranter på PC-tidningen kan alltid ställa frågor om programmen och övrigt innehåll i Fördelszonen till vår support via PC-tidningens forum www.pctidningen.se/forum.