Programmet MemInfo hjälper dig att hålla koll på vilka program som använder ramminnet och gör datorn långsam. Ramminnet är datorn arbetsminne och så fort ett program startas flyttas det till ramminnet för att fungera smidigt tillsammans med Windows.

När ramminnet är fullt tvingas Windows använda delar av hårddisken som reserv och då blir datorn märkbart långsammare. Det är särskilt något som drabbar äldre datorer med fyra gigabyte ramminne eller mindre.

Med MemInfo går det att stänga de största minnesslukarna för att frigöra ramminne till annat. Det kan dessutom defragmentera ramminnet för att höja prestandan ytterlige lite grann.

Allt innehåll i Fördelszonen har valts ut av PC-tidningens redaktion och är fritt att hämta för tidningens prenumeranter. Allting har kontrollerats för virus och andra säkerhetshot med marknadens mest effektiva säkerhetsverktyg. Prenumeranter på PC-tidningen kan alltid ställa frågor om programmen och övrigt innehåll i Fördelszonen till vår support via PC-tidningens forum www.pctidningen.se/forum.