Det kan vara lätt att missa de där extraprogrammen som ibland smygs in i installationsprocessen av ett program som man faktiskt vill ha. Det beror bland annat på att vi är vana att bara klicka på Nästa, Acceptera eller liknande under installationerna. Även om man är uppmärksam är det svårt att förstås hur man tackar nej till alla erbjudanden. Vissa program går så långt att till exempel valet Nej grått för att vi ska tro att det inte går att välja det.

Unchecky ser till att inga extraprogram, webbläsartillägg eller oanvändbara verktygsfält installeras i smyg i datorn. Unchecky arbetar i bakgrunden och ser till att alla bockar hamnar på rätt ställen under installationerna.

Allt innehåll i Fördelszonen har valts ut av PC-tidningens redaktion och är fritt att hämta för tidningens prenumeranter. Allting har kontrollerats för virus och andra säkerhetshot med marknadens mest effektiva säkerhetsverktyg. Prenumeranter på PC-tidningen kan alltid ställa frågor om programmen och övrigt innehåll i Fördelszonen till vår support via PC-tidningens forum www.pctidningen.se/forum.