Med detta program går det att finjustera i stort sett allting i Windows 10, från utseendet till avancerade säkerhetsinställningar.

OBS! Exe-filen måste köras som administratör. Spara installationsfilen på hårddisken, högerklicka på den och välj Kör som administratör.

Om Windows SmartScreen-filter stoppar installationen klickar du på Mer information och sedan på Kör ändå.

Allt innehåll i Fördelszonen har valts ut av PC-tidningens redaktion och är fritt att hämta för tidningens prenumeranter. Allting har kontrollerats för virus och andra säkerhetshot med marknadens mest effektiva säkerhetsverktyg. Prenumeranter på PC-tidningen kan alltid ställa frågor om programmen och övrigt innehåll i Fördelszonen till vår support via PC-tidningens forum www.pctidningen.se/forum.