Har du skaffat en ny router och vill se till att det nya, eller utökade, nätverket fungerar optimalt, behövs det ett program som Acrylic WiFi Free. Det används för att mäta upp nätverket och det ger dig all relevant information om nätverket. Kontrollera också om nätverket krockar med något annat nätverk i närheten. En lösning är att använda en kanal som inget annat nätverk i närheten sänder på.

Allt innehåll i Fördelszonen har valts ut av PC-tidningens redaktion och är fritt att hämta för tidningens prenumeranter. Allting har kontrollerats för virus och andra säkerhetshot med marknadens mest effektiva säkerhetsverktyg. Prenumeranter på PC-tidningen kan alltid ställa frågor om programmen och övrigt innehåll i Fördelszonen till vår support via PC-tidningens forum www.pctidningen.se/forum.