Radera de appar i Windows 10 som du inte behöver. Ett problem med flera av de appar som Microsoft skickar med är bara att de inte kan raderas. Här kommer 10AppsManager väl till pass, eftersom det gör det enkelt att ta bort precis de appar du vill för att spara plats och frigöra utrymme i Start-menyn.

Allt innehåll i Fördelszonen har valts ut av PC-tidningens redaktion och är fritt att hämta för tidningens prenumeranter. Allting har kontrollerats för virus och andra säkerhetshot med marknadens mest effektiva säkerhetsverktyg. Prenumeranter på PC-tidningen kan alltid ställa frågor om programmen och övrigt innehåll i Fördelszonen till vår support via PC-tidningens forum www.pctidningen.se/forum.